Sertifisering av anleggsmaskiner

Hjem > Sertifisering av anleggsmaskiner og landbruksmaskiner

Sertifisering av anleggsmaskiner og masseforflyttingmaskiner

Vi utfører sertifisering av anleggsmaskiner og masseforflyttningsmaskiner. Anleggsmaskiner skal ha minst en årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle feil eller mangler som kan føre til ulykker og personskader.

For alle masseforflyttingsmaskiner med motoreffekt over 15kw er sertifiseringen pålagt av myndighetene. Det er likevel anbefalt å utføre årlig kontroll også på mindre maskiner. Apeland maskinservice AS er sertifisert til å utføre inspeksjon og sertifisering av masseforflyttingsmaskiner.

Inspeksjon skal gjennomføres årlig, og er gyldig i 12 måneder fra kontrolldato.

Vi sertifiserer
  • Gravemaskin
  • Minigraver
  • Hjullaster
  • Beltelaster
  • Teleskoplaster
  • Dumper

Apeland Maskinservice as utfører sertifiseringsarbeid og serviceoppdrag på alle typer anleggs- og masseforflyttingsmaskiner.

Sertifisering av anleggsmaskiner og masseforflyttingmaskiner

Sakkyndig kontroll er noe myndighetene pålegger alle maskineiere å utføre en gang hvert år. Apeland Maskinservice AS er sertifisertt til å utføre denne type kontroll på masseforflytningsmaskiner. Vi er et trygt valg når du trenger en godkjent kontrollør til å foreta sertifisering av gravemaskin og andre masseforflytningsmaskiner.

Apeland Maskinservice sertifiserer anleggsmaskiner og masseforflyttningsmaskiner for kunder på hele Haugalandet. Karmøy, Haugesund, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Etne og Ølen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og avtale.