Kjølevæske

Hjem > Delesalg > Produkt

HD EXTENDED LIFE CONCENTRATE – 208L.

Kjølevæske for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og industrielt utstyr. Oppfyller kravene til de ledende heavy duty motorprodusenter. Produktet er fritt for nitritt, aminer, og fosfater, som gjør det mer miljøvennlig. Beskytter kjølesystemer mot frost, korrosjon og overoppheting i minst 3 år, 7000 timer eller 500.000 km. Egnet for åpne og lukkede kjølesystemer og aluminium motorblokker. Blandbar med andre kjølevæsker med samme ethyleneglycol teknologi, men dette kan redusere brukstiden. Ferdig-formulert produkt. Det er ikke nødvendig å tilsette hverken sca (supplement kjølevæske additiv) eller dca (diesel coolant additive).